Dansk influent har betalt en bøde på 60.000 kr. for skjult reklame

En dansk influent med et stort antal følgere på Instagram har betalt en bøde på 60.000 kr. for i 17 tilfælde at have undladt på tilstrækkelig tydelig vis at markere opslag på Instagram som reklame, hvilket udgør en overtrædelse af markedsføringslovens forbud mod skjult reklame. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmanden.

Den danske influent er en af de influenter som tilbage i 2019 blev politianmeldt af Forbrugerombudsmanden.

Influenten blev af Forbrugerombudsmanden anset for at være erhvervsdrivende i markedsføringslovens forstand, hvilket medfører et selvstændigt ansvar for influenten til at sikre, at et opslags kommercielle hensigt tydeligt fremgår.
Influenten havde ifølge Forbrugerombudsmanden overtrådt forbuddet mod skjult reklame i de 17 opslag ved ikke i tilstrækkelig grad at markere opslagene som reklame. Influenten havde f.eks. markeret opslagene med "#Ad", "#spons" eller "#GAW", hvilket ifølge Forbrugerombudsmanden ikke er tilstrækkeligt.

På den baggrund blev influenten præsenteret for et bødeforelæg på 60.000 kr., som dermed giver et gennemsnitligt bødeniveau på ca. 3.500 kr. pr. opslag.

Det bemærkes for god ordens skyld, at den pågældende influent har valgt at acceptere at betale det pågældende bødeforlæg, og at bødens grundlag og størrelse dermed ikke blev vurderet og fastsat af retten.

Sagen viser, at det ikke blot er virksomhederne bag influenters kommercielle omtale i opslag på sociale medier, der risikerer at blive politianmeldt og ifalde bødestraf, men at også influenter kan ifalde et selvstændigt ansvar for manglende overholdelse af reglerne om skjult reklame. Det illustrerer endnu en gang vigtigheden af, at den kommercielle hensigt fremgår tydeligt af influenters opslag på sociale medier.

Du kan læse Forbrugerombudsmandens pressemeddelelse her.

Vil du vide mere?
Hvis du som annoncør eller influent vil vide mere om reglerne om skjult reklame, herunder i forbindelse med brug af influenter, så kontakt Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret