Vejledning til outsourcingbekendtgørelsen sendt i høring

Den nye outsourcingbekendtgørelse trådte i kraft 1. juli 2020 og indeholdt flere nye krav, som skal iagttages ved visse finansielle virksomheders outsourcing. Den endelige vejledning vil i vid udstrækning kunne bruges som fortolkningsbidrag til den nye bekendtgørelse. 

Den nye outsourcingbekendtgørelse indeholder en række nye krav, som ikke fandtes i den tidligere bekendtgørelse. Vejledningen og Finanstilsynets fortolkning af de nye krav vil bidrage til at skabe større klarhed for de finansielle virksomheder vedrørende deres forpligtelser i forbindelse med outsourcing.

Vejledningen indeholder anvisninger til outsourcingbekendtgørelsens bestemmelser, herunder bl.a. om ledelse og styring af outsourcing, forståelsen af begrebet "kritisk eller vigtig outsourcing", krav til videreoutsourcing, krav til outsourcingkontrakten samt dokumentationskrav.

Fristen for bemærkninger til udkastet er 15. januar 2021. 

Hvis du har spørgsmål til Finanstilsynets udkast til vejledningen, er du velkommen til at kontakte vores team for Teknologi og Outsourcing. 

Læs høringsbrev og udkast til vejledning.

Seneste nyt om Teknologi & Outsourcing

Teknologi og Outsourcing