5 nyere afgørelser fra ENLI om overtrædelser af Reklamekodekset

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) har netop offentliggjort en række sager, hvor ENLI's reklamekodeks fandtes overtrådt.

 • Netværksgruppe for IBD Sygeplejersker
  Arrangementet "Netværksgruppe for IBD Sygeplejersker" havde to planlagte emner af hver 45 minutters varighed på programmet. Det ene emne med titlen "fremtidig samarbejde i en Covid-19 tid", havde karakter af fremtidig planlægning, og programmet som helhed blev derfor anset for at være i strid med Reklamekodekset, da det ikke havde det fornødne sundhedsfaglige og behandlingsorienterede sigte. 
  Afgørelsen kan læses her.
 • Sponsorat til møde på badehotel
  Det blev anset for at være i strid med Reklamekodekset at give et sponsorat til et faglig møde afholdt i starten af september på det 3-stjernede badehotel Ballebro Færgekro. Da benyttelse af badehoteller "i sæson" vurderes at være i strid med Reklamekodekset, og da september måned blev anset for værende en måned "i sæson", var sponsoratet i strid med Reklamekodekset.  
  Afgørelsen kan læses her.
 • Udlevering af Region Hovedstadens basisliste  
  Region Hovedstadens basisliste var uopfordret og umiddelbart uden yderligere materialer blevet lagt i en læges postkasse med en personlig hilsen samt en række håndskrevne kommentarer til basislisten. Dette fandtes at være i strid med en række af Reklamekodeksets regler, herunder idet udleveringen ikke fandtes at være sket på en neutral måde, og idet udleveringen indeholdt anprisende bemærkninger, der ikke overholdt branchens regler for god markedsføringsskik. 
  Herudover fandtes materialet at udgøre en illoyal sammenlignende reklame, at indeholde en unøjagtig gengivelse af en figur samt brug af absolutte udtryk som "eneste" og "nemt og enkelt for patienten og behandleren" uden lovlig dokumentation. 
  Afgørelsen kan læses her.
 • Brug af patientcase i form af billeder i reklamemateriale
  Anvendelse af tre billeder i reklamemateriale der skulle illustrere, hvor slem en reaktion en patient kan forvente at få ved anvendelse af lægemidlet i de første 2-8 uger.  
  De to første billeder fandtes at udgøre lovlig sygdomsoplysning, hvorimod det tredje billede fandtes at udgøre en patientcase, idet patienten på dette billede var næsten symptomfri efter allerede 4 uger. Billedet tre fandtes derfor anprisende og i strid med Reklamekodekset.
  Afgørelsen kan læses her.
 • Billede i reklamemateriale 
  Det blev vurderet, at et billede i reklamemateriale viste en række partikler, underforstået myelom-celler, hvis bevægelse stoppes/deflekteres fra en retning mod en person/patient, der sidder roligt, afslappet, upåvirket og beskyttet på en bænk i et behageligt og charmerende scenarie. På denne baggrund lagdes det til grund, at billedet antyder en fuldkommen beskyttende effekt, som vurderes ude af proportion og vildledende i forhold til grundsygdommen samt lægemidlets effekt of bivirkningsprofil. 
  Dette var i strid med Reklamekodekset.
  Afgørelsen kan læses her
   

Seneste nyt om Life Science

Life Science