Kontraktregulering var afgørende for fragtførers ansvar for stjålet gods

Sø- og Handelsretten understreger i en ny dom den afgørende betydning af en ansvarsregulering i forbindelse med transportaftaler. Dommen omhandler international landevejstransport af LEGO, hvor det transporterede gods bortkom aftenen inden det aftalte leveringstidspunkt. Transportørens ageren i forbindelse med bortkomsten var direkte reguleret som groft uagtsom i parternes rammeaftale, hvorfor transportøren blev idømt et erstatningsansvar.

DSV Road A/S og LEGO System A/S indgik i 2013 en rammeaftale om levering af logistik og transportydelser. Under en international landevejstransport havde en af DSV Road A/S' undertransportører parkeret i nærheden af leveringsdestinationen dagen inden leveringen af godset. I løbet af natten var godset bortkommet som følge af tyveri.

Hovedtvisten i sagen gik på, hvorvidt transportøren DSV Road A/S var forpligtet til at erstatte det fulde tab, som LEGO System A/S og LEGO Company Limited havde lidt, svarende til ca. EUR 172.000, eller om DSV Road A/S alene skulle svare erstatning svarende til ansvarsbegrænsningen i CMR-lovgivningen, hvilket ville medføre et erstatningsansvar på omkring EUR 43.000. Der var således tale om en difference på ca. EUR 129.000. 

Spørgsmålet om, hvorvidt DSV Road A/S var erstatningsansvarlig for det fulde tab, skulle besvares ud fra CMR-lovens § 37, hvorefter det var afgørende, hvorvidt DSV Road A/S (herunder deres undertransportører) havde udvist grov uagtsomhed. 

Chaufførens parkering på en ubevogtet industrivej og ageren i øvrigt var direkte i strid med parternes rammeaftale, herunder præventive sikkerhedsforskrifter i et bilag til rammeaftalen, hvorefter den netop udviste adfærd var karakteriseret som groft uagtsom. Som følge heraf var DSV Road A/S erstatningsansvarlige for Lego System A/S' fulde beløb i henhold til CMR-lovens § 37. 

Dommen understreger vigtigheden af en velovervejet ansvarsregulering i transportaftaler, og er et eksempel på, at grundige overvejelser før indgåelsen af transportaftaler underlagt den ufravigelige CMR-lovgivning kan få afgørende betydning ved senere tvister om bortkommet gods. 

Dommen er ikke anket.

Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse af 17. december 2020 her

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret