Nye regler gælder for gruppe 1-forsikringsselskabers cloud-outsourcing pr. 1. januar 2021

Finanstilsynet har meldt ud, at de danske regler om outsourcing vil blive håndhævet i overensstemmelse med EIOPAs retningslinjer vedrørende outsourcing til cloudleverandører fra 1. januar 2021. Der kommer således ikke en ny outsourcingbekendtgørelse vedrørende cloud-outsourcing.

I sommeren 2020 trådte en ny outsourcingbekendtgørelse i kraft, hvorefter finansielle virksomheder, navnligt banker, skulle iagttage en række nye krav i forbindelse med outsourcing. Outsourcingbekendtgørelsen blev dermed harmoniseret med kravene i EBAs (European Banking Authority) retningslinjer.

I januar 2020 udsendte EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) deres endelige retningslinjer for cloud-outsourcing, som finder anvendelse på gruppe 1-forsikringsselskaber, der hidtil  har været (og fortsat er) reguleret af lov om finansiel virksomhed og reglerne i artikel 274 i Solvens II forordningen. 

Det følger af Finanstilsynets hjemmeside, at "de danske regler om outsourcing vil blive håndhævet i overensstemmelse med EIOPAs retningslinjer vedrørende outsourcing til cloudleverandører fra de træder i kraft 1. januar 2021". 

Det er som udgangspunkt kun gruppe 1-forsikringsselskaber, der er omfattet af EIOPAs retningslinjer. Finanstilsynet angiver dog, at EIOPA’s retningslinjer vedrørende outsourcing til cloudleverandører rummer en række relevante opmærksomhedspunkter, som virksomheder, der gør brug af cloudydelser, generelt bør iagttage.

Det var forventningen, at EIOPAs retningslinjer for cloud-outsourcing ville blive implementeret via en ny selvstændig outsourcingbekendtgørelse for forsikringsselskaber og pensionskasser. Det er imidlertid nu blevet meldt ud fra Finanstilsynet, at der ikke vil ske yderligere implementering af retningslinjerne, som således skal anvendes direkte af forsikrings- og pensionsselskaberne.

EIOPAs retningslinjer for cloud-outsourcing er i den endelige version blevet ensrettet med EBAs retningslinjer for outsourcing (og dermed også den nye outsourcingbekendtgørelse). Eksempelvis er formodningsreglen om, at alle cloud-aftaler er outsourcing blevet fjernet, kravene til registrering af arrangementer er blevet lempet, og EIOPA er gået tilbage til vigtig eller kritisk-vurderingen i stedet for væsentlighedsvurderingen.

Hvis du har spørgsmål til EIOPAs retningslinjer eller outsourcingbekendtgørelsen, er du velkommen til at kontakte vores team for Teknologi og Outsourcing. 

Seneste nyt om Teknologi & Outsourcing

Teknologi og Outsourcing