Nye regler for momsberegning ved salg af brugte motorkøretøjer

Den 1. juli 2021 træder en lovændring med stor betydning for bilbranchen i kraft.

Som bekendt kan udlejningsvirksomheder og køreskoler ved salg og udtagning til ejerens private brug af motorkøretøjer, der har været anvendt til udlejning henholdsvis køreundervisning, beregne moms på et reduceret grundlag.

Det kan man fortsat efter 1. juli 2021, men med lovændringen skal der nu sondres mellem køretøjer, der indeholder registreringsafgift, og køretøjer, der ikke indeholder registreringsafgift, og mellem køretøjer solgt med tab eller fortjeneste. Endvidere ændres beregningsprincippet. Endelig kommer de nye regler til også at omfatte autoforhandlere, som sælger demo- og udlejningspersonbiler.

Formålet med reglerne er at undgå, at der betales moms af den registreringsafgift, som er indeholdt i salgsprisen.

Køretøjer, der indeholder registreringsafgift

For køretøjer, der indeholder registreringsafgift på salgstidspunktet, og som sælges til en lavere pris end indkøbsprisen, beregnes salgsmomsen på følgende måde:

moms ved første indregistrering i Danmark x salgsprisen / den oprindelige købspris

Herved tages der højde for de situationer, hvor prisen på et køretøj indeholder registreringsafgift, og hvor køretøjet sælges til en lavere pris end indkøbsprisen.

Sælges køretøjet med fortjeneste, dvs. at salgsprisen inkl. registreringsafgift overstiger købsprisen inkl. registreringsafgift, skal momsen beregnes som 20% af differencen mellem salgsprisen og den betalte registreringsafgift på købstidspunktet.

Ved udtagning af køretøjer beregnes momsen på følgende måde:

moms ved første indregistrering i Danmark x købsprisen* / den oprindelige købspris

*restværdien på udtagningstidspunktet

Der er ikke tale om udtagning, når virksomheden foretager ærindekørsel i bilerne, så længe ærindekørslen ikke er sket til virksomheden uvedkommende formål.

Autoforhandlere, som sælger køretøjer, der er indkøbt som demo- og udlejningspersonbiler, der har været anvendt til autoforhandlerens fradragsberettigede formål, kan også beregne momsen ved salget efter de nye regler. Det gælder dog kun, hvis der ved indkøbet af køretøjet/indregistreringen er blevet betalt fuld registreringsafgift.

Dette betyder, at autoforhandlere fremadrettet fortsat ikke skal betale moms af den indeholdte registreringsafgift. Men som noget nyt skal autoforhandlere ved salg af de nævnte køretøjer betale moms af den eventuelle fortjeneste ved salget. 

Køretøjer, der ikke indeholder registreringsafgift

For køretøjer, der ikke indeholder registreringsafgift på salgstidspunktet, kan momsen ikke beregnes på det reducerede grundlag. Her finder momslovens almindelige regler anvendelse.

Særligt for leasingselskaber

Leasingselskaber, som efter endt leasing afgiftsberigtiger køretøjet i eget navn, kan ved videresalget beregne moms af salgsprisen ekskl. den betalte registreringsafgift.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter