Ny vejledning fra Forbrugerombudsmanden om samtykker til markedsføring

Forbrugerombudsmanden har for nylig offentliggjort en revideret version af sin vejledning fra 2016 om brug af konkurrencer og lignende ved indhentelse af forbrugeres samtykke til markedsføring.

Forbrugerombudsmanden har for nylig offentliggjort en ny, revideret version af sin tidligere vejledning fra 2016 om brug af konkurrencer og andre former for belønning i forbindelse med indhentelse af forbrugeres samtykke til markedsføring.

Vejledningen er blevet revideret blandt andet som følge af en stigning i antallet af klager til Forbrugerombudsmanden over ulovligt telefonsalg, hvor der i forbindelse med deltagelse i en konkurrence eller en spørgeskemaundersøgelse på nettet er indhentet samtykke fra forbrugeren, men hvor det ikke har været tydeligt for forbrugeren, at formålet med konkurrencen eller spørgeskemaundersøgelsen var at opnå forbrugerens samtykke til at modtage markedsføring. 

Den reviderede vejledning indeholder blandt andet følgende præciseringer og ændringer:

 • Da oplysningen om, hvilke virksomheder, der vil kontakte forbrugerne med markedsføring, er en relevant oplysning for, at forbrugeren kan træffe en informeret beslutning om at give samtykke til at modtage markedsføring eller ej, skal oplysninger om virksomhederne fremgå tydeligt. De må fx ikke gemmes væk i et link eller en mouse-over-tekst, medmindre virksomheden anvender en teknisk løsning, der sikrer, at forbrugeren tilgår oplysningerne, eller der er tale om virksomheder i samme koncern.

  I den tidligere version af vejledningen fremgik det derimod, at konkretisering af forbrugerens samtykke til at modtage markedsføring fra flere virksomheder kunne ske ved brug af en mouse-over-funktion eller via et link til en side eller en liste med navne til de pågældende virksomheder, når blot antallet af virksomheder fremgik direkte af samtykketeksten. 

 • Det kan derimod specificeres i et link eller en mouse-over-tekst, hvilke produkter de enkelte virksomheder vil markedsføre, og hvilke af de kommunikationsformer, der står i samtykketeksten, forbrugeren kan forvente, at de enkelte virksomheder vil gøre brug af. 

 • Der skal efter Forbrugerombudsmandens opfattelse sendes en kvittering til forbrugeren på et varigt medium, hvis der indhentes samtykke på vegne af andre virksomheder, som skal anvende samtykket. En leadvirksomhed skal således sende en email eller henvende sig på et andet varigt medium til forbrugeren, umiddelbart efter forbrugeren har deltaget i konkurrencen. 

  Henvendelsen skal indeholde oplysninger om, at forbrugeren har givet samtykke til at modtage markedsføring, og at det kan trækkes tilbage ved at kontakte leadvirksomheden.

 • Forbrugeren kan også trække sit samtykke tilbage over for den virksomhed, der har afholdt konkurrencen. Virksomheden skal således orientere alle andre virksomheder, som den måtte have solgt samtykket til, hvis forbrugeren tilbagekalder sit samtykke.

 • En virksomhed kan straffes med bøde, hvis virksomheden ikke oplyser forbrugeren om, at et samtykke til markedsføring kan trækkes tilbage, eller ikke sikrer, at forbrugeren let og gebyrfrit kan tilbagekalde samtykket. Samtykket vil i så fald endvidere være ugyldigt.

 • Hvis en virksomhed, herunder gennem samarbejdspartnere, opfordrer forbrugeren til at gå ind på en hjemmeside mv. og deltage i en konkurrence, hvor formålet er at indhente forbrugerens samtykke til at modtage markedsføring, fx via et opslag på et socialt medie eller en bannerreklame mv., og/eller forbrugeren skal igennem én eller flere sider for at komme til samtykkeafgivelsen, beror det på en helhedsvurdering af hele konkurrenceflowet, om samtykket lever op til kravene til et samtykke. 

  Det vil være vildledende markedsføring i strid med markedsføringslovens §§ 5 og 6, hvis det i en bannerreklame eller anden opfordring til at deltage i konkurrencen ikke oplyses tydeligt, at formålet er at indhente forbrugerens samtykke til at modtage markedsføring, da det er ved at klikke på opfordringen, at forbrugeren træffer en transaktionsbeslutning om at deltage.

Forbrugerombudsmanden har i sin pressemeddelelse af 21. juni 2021 endvidere oplyst, at en opdateret version af spamvejledningen fra 2018 snart vil blive offentliggjort.

Læs den reviderede vejledning om konkurrencer

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om reglerne for indhentelse af samtykker til markedsføring, så kontakt Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret