Dansk influent dømt for skjult reklame - bøde væsentligt nedsat

Retten i Helsingør har for nylig tilkendt en dansk influent med et stort antal følgere på både Instagram og sin blog en bøde på 10.000 kr. for i 7 tilfælde at have overtrådt forbuddet mod skjult reklame. Anklagemyndigheden havde dog nedlagt påstand om bøde på 50.000 kr.

Sagen drejede sig om 7 opslag på influentens Instagram-profil og blog, hvor influenten havde omtalt ydelser og produkter, såsom skønhedsbehandlinger, tøj og tasker, som influenten havde modtaget gratis fra en række virksomheder. Influenten havde tagget virksomhederne i opslagene, men havde ikke markeret opslagene som reklame.

Den danske influent er en af de influenter, som tilbage i 2019 blev politianmeldt af Forbrugerombudsmanden

Retten i Helsingør fandt, at influenten dermed havde overtrådt forbuddet mod skjult reklame ved at undlade at oplyse forbrugeren om den kommercielle hensigt med opslagene. 

Bøde væsentligt nedsat

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om bøde på 50.000 kr. 

I forbindelse med bødeudmålingen fremsatte retten en generel udtalelse om bødeniveauet i sager som denne. Retten fremhævede, at ved fastsættelsen af bøder i straffesager skal der være proportionalitet mellem sanktionerne i forhold til de forskellige former for kriminalitet og bemærkede, at der ved særlovsovertrædelser (som f.eks. sager om overtrædelse af markedsføringsloven) ofte ses påstande om ganske store bøder sammenlignet med niveauet i sager om overtrædelse af straffeloven og færdselsloven. Mens dette ifølge retten kan være velbegrundet i sager, hvor skadevirkningerne kan være svære at genoprette, fremhævede retten, at skadevirkningen ved skjult reklame som i denne sag vil kunne bringes effektivt til ophør ved blot at markere opslagene som reklame. Retten lagde herudover vægt på, at der i denne sag er tale om almindeligt kendte og tilgængelige forbrugsobjekter, der vil kunne købes til en pris, der vil foreligge klart og tydeligt på købstidspunktet. 

På denne baggrund fandt retten, at straffen skulle fastsættes til et væsentligt lavere niveau, end anklagemyndigheden først havde påstået, og bøden blev herefter fastsat til 10.000 kr. 

Retten afviste endvidere at lægge vægt på de tidligere bødevedtagelser i Forbrugerombudsmandens sager om skjult reklame ved brug af influenter i markedsføringen.

Sagen er interessant, dels fordi den viser, at der skal være proportionalitet mellem lovovertrædelse og bødeniveau i sager om overtrædelse af markedsføringsloven, dels fordi retten afviser  at lægge vægt på tidligere sager afsluttet med en udenretlig bødevedtagelse, da det ikke nødvendigvis er retningsgivende for, hvordan bøder i sådanne sager skal udmåles af retten. 

Nye regler om højere bøder på vej 

Erhvervsministeriet fremsatte den 6. oktober 2021 et forslag til ændring af markedsføringsloven. I det nye lovforslag lægges der op til en bødemodel, der i mange tilfælde vil medføre markant højere bøder, idet bødeudmålingen bl.a. vil blive baseret på virksomhedens omsætning. Du kan høre mere herom på vores seminar om markedsføringsret, hvor der stadig er enkelte ledige pladser den 9. december 2021.

Vil du vide mere?

Hvis du som annoncør eller influent vil vide mere om reglerne om skjult reklame, herunder i forbindelse med brug af influenter, så kontakt Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret