Ny kvikguide om grøn markedsføring

Forbrugerombudsmanden har den 22. december 2021 offentliggjort en kvikguide, der har til formål at gøre det lettere for virksomheder at overholde reglerne for markedsføring med klima- og miljøanprisninger. 

Der er et stigende fokus på at markedsføre sine produkter som "grønne", hvilket også har resulteret i et stigende antal klager hos Forbrugerombudsmanden over såkaldt "greenwashing". 

Med henblik på at hjælpe virksomheder med at undgå at anvende vildledende udsagn om deres produkters miljømæssige egenskaber sendte Forbrugerombudsmanden i juni 2021 et udkast til en kvikguide om grøn markedsføring i høring, og den endelige version er nu blevet offentliggjort.  

Ligesom Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. fra 2014 skelner kvikguiden mellem generelle og konkrete miljøudsagn, og for begge slags udsagn skal dokumentationskravet i markedsføringslovens § 13 overholdes. 

Medfører kvikguiden noget nyt?

Kvikguiden udgør overordnet set en forkortet udgave af vejledningen om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. 

Kvikguiden adskiller sig imidlertid fra vejledningen om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i relation til brug af udsagn om "bæredygtighed".

I den kvikguide, som blev sendt i høring, lagde Forbrugerombudsmanden op til, at brug af udsagnet "bæredygtig" som udgangspunkt forudsætter, at man skal opfylde kravene for anvendelse af miljømæssige udsagn og altså ikke sociale eller etiske aspekter, medmindre markedsføringen konkret giver indtryk af også at dække over dette.

I den endelige kvikguide er imidlertid anført, at der ved brug af udsagn om "bæredygtighed" også skal tages hensyn til sundhedsmæssige, sociale og etiske forhold, og at dokumentation for påstande om "bæredygtighed" som udgangspunkt skal baseres på en livscyklusanalyse, der viser, at virksomheden ikke forringer de kommende generationers mulighed for at opfylde deres behov.

Forbrugerombudsmanden anfører samtidig, at det derfor er meget vanskeligt at kalde et produkt mv. "bæredygtigt" uden at vildlede.

Til gengæld åbnes der op for, at virksomheder godt vil kunne markedsføre sig med, at virksomheden tilstræber bæredygtighed eller lignende udsagn, eller at virksomheden laver bæredygtige tiltag.

Forbrugerombudsmanden forventer at påbegynde en revision af den nuværende Vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. fra 2014 i starten af det nye år, og det må forventes, at den vil bringe yderligere klarhed over mulighederne for at anvende udsagn om "bæredygtighed".

Du kan læse kvikguiden her

Øget bevilling til at bekæmpe greenwashing

Der er også politisk blevet lagt mærke til det stigende antal sager om greenwashing. Forbrugerombudsmanden fik i aftalen om finansloven for 2022 derfor bevilliget 7 mio. kr. årligt fra 2022-2025 for at imødegå det stigende antal sager, herunder specifikt sager om greenwashing. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om reglerne vedrørende greenwashing, så kontakt Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret