Nyt direktiv om greenwashing på vej

EU-kommissionen har den 30. marts 2022 fremsat forslag til et nyt direktiv, som har til formål at bidrage til en mere bæredygtig, ren og grøn økonomi, herunder ved i endnu højere grad at beskytte forbrugerne mod greenwashing.

Formålet med direktivforslaget er at skærpe den eksisterende forbrugerlovgivning, så forbrugerne kan træffe mere informerede valg og dermed bidrage til at skabe et mere bæredygtigt samfund.  

Direktivet vil både medføre ændringer i både forbrugerrettighedsdirektivet og direktivet om urimelig handelspraksis.

Det nuværende direktiv om urimelig handelspraksis indeholder hverken en definition af miljøpåstande eller et eksplicit forbud mod greenwashing, men det vil der blive tilføjet til direktivet med det nye direktivforslag. Det foreslås konkret gjort ved at indføre en række ændringer i henholdsvis direktivets artikel 6 og 7 om vildledende handlinger og udeladelser samt ved tilføjelser til direktivets bilag I om forskellige former for urimelig handelspraksis, der altid er forbudt ("sortlisten").

Det foreslås f.eks. at tilføje til artikel 6, at erhvervsdrivende ikke må fremsætte miljøpåstande relateret til fremtidige miljømæssige præstationer (f.eks. at arbejde for at blive CO2-neutral) uden klare, objektive og verificerbare forpligtelser og mål, som også skal understøttes og monitoreres af  et uafhængigt overvågningssystem.

Sortlistens forbud udvides desuden med bl.a. en række former for handelspraksis, der altid vil være forbudt, f.eks. anvendelse af et bæredygtighedsmærke, der ikke er baseret på en certificeringsordning eller ikke er etableret af offentlige myndigheder.

Mange af de nye forbud i sortlisten og præciseringerne af vildledningsforbuddet svarer dog til, hvad der allerede fremgår af Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. fra 2014 (læs mere her). 

Forslaget skal nu behandles i Rådet og Parlamentet og tidshorisonten for direktivets (eventuelt) endelige vedtagelse er derfor endnu uvis. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om reglerne vedrørende greenwashing, så kontakt Plesners team for Markedsførings- og Forbrugerret.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret