Indberetningsfristen for årsrapporter forlænget til 6 måneder

Lovforslaget om forlængelse af indberetningsfristen for årsrapporter er nu vedtaget. Lovforslagets vedtagelse betyder, at fristen for indberetning af årsrapporter for virksomheder i regnskabsklasse B og C forlænges fra 5 til 6 måneder, og årsrapporten for 2021 skal derfor først være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Lovforslaget, der blev vedtaget den 19. maj 2022, forlænger permanent indberetningsfristen for virksomheder i regnskabsklasse B og C fra 5 til 6 måneder fra og med regnskabsåret 2021.

Der er ikke indført en tilsvarende forlængelse  for børsnoterede og statslige aktieselskaber, der således stadig skal iagttage den gældende indberetningsfrist på 4 måneder fra regnskabsårets afslutning.

Forlængelsen for virksomheder i regnskabsklasse B og C træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende. 

Vi anbefaler, at virksomheder i regnskabsklasse B og C gennemgår deres vedtægter med henblik på at sikre, at eventuelle indberetningsfrister i vedtægten iagttages. For mange selskaber fremgår det nemlig eksplicit af vedtægterne, at årsrapporten skal være indberettet til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. 

Læs det vedtagne lovforslag

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret