Overvågning af medarbejdere - fra et ansættelses- og databeskyttelsesretligt perspektiv

Arbejdsgivere skal iagttage både ansættelses- og databeskyttelsesretlige regler, hvis der i forbindelse med overvågning af medarbejdere sker behandling af oplysninger om dem, og det vil typisk være tilfældet. En verserende sag hos Datatilsynet viser vigtigheden af, at arbejdsgivere er opmærksomme på de regler, der regulerer brugen af forskellige kontrolforanstaltninger.

Datatilsynet har for nyligt indledt en undersøgelse af Aalborg Kommune efter at være blevet bekendt med, at en række medarbejdere efter eget udsagn er blevet overvåget gennem video og lyd. Formålet med undersøgelsen er at afklare, om overvågningen har fundet sted, og i givet fald, om dette er sket i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse.

Arbejdsgivere kan i medfør af ledelsesretten iværksætte kontrolforanstaltninger over for deres medarbejdere, når det er sagligt begrundet i f.eks. driftsmæssige årsager, og forudsat at en række øvrige betingelser er opfyldt. 

Det gælder i forhold til alle former for kontrol, herunder tv-overvågning, GPS-overvågning af køretøjer, logning og kontrol af medarbejderes brug af internettet og e-mails, kontrol af medarbejderes komme-gå-tider mv. 

Kontrolforanstaltninger, herunder overvågning af medarbejdere, kan i hovedtræk iværksættes, når overvågningen: 

  • forfølger et driftsmæssigt formål
  • ikke er krænkende over for medarbejderne 
  • er proportional og ikke mere vidtgående end nødvendigt af hensyn til det saglige driftsmæssige formål. 

Hvis overvågningen af medarbejderne indebærer en behandling af personoplysninger, og det vil typisk være tilfældet, så er det også vigtigt, at man som arbejdsgiver sikrer overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler. 

I medfør af de databeskyttelsesretlige regler kræver overvågning først og fremmest overholdelse af de generelle principper, herunder bl.a. kravet om lovlighed, rimelighed, gennemsigtighed, formålsbegrænsning, nødvendighed og opbevaringsbegrænsning. 

Forudsætningen for gennemsigtighed er, at arbejdsgiveren sikrer overholdelse af oplysningspligten. Medarbejderne skal således på en klar og utvetydig måde modtage en række informationer om behandlingen af de indsamlede personoplysninger, herunder om formålet dermed, de legitime interesser, som arbejdsgiveren ønsker at forfølge med kontrolforanstaltningen, om der sker videregivelse af personoplysninger, opbevaringsperioden mv. Medarbejderne skal som udgangspunkt på forhånd modtage information om, at den pågældende kontrol kan finde sted. Heri ligger også, at nye medarbejdere skal have besked derom i forbindelse med deres ansættelse. 

Hvis der iværksættes tv-overvågning, skal arbejdsgiverne i øvrigt være særlig opmærksomme på tv-overvågningslovens krav om, at arbejdsgiveren ved skiltning eller på anden tydelig måde oplyser medarbejderne om overvågningen. 

Det er ikke kun Datatilsynet i Danmark, der udviser særlig interessere for lovligheden af arbejdsgivernes overvågning af medarbejdere. Datatilsynet i Norge har netop udgivet en rapport om overvågning på arbejdspladsen, herunder hvordan medarbejderne forholder sig til en sådan overvågning. 

Plesner anbefaler, at arbejdsgivere har faste procedurer for iværksættelse af kontrolforanstaltninger. Herved sikres det, at arbejdsgiveren foretager den nødvendige vurdering af lovligheden, inden planlagte kontrolforanstaltninger iværksættes. Endvidere sikres det, at medarbejderne modtager lovpligtige oplysninger om kontrolforanstaltningen og behandlingen af personoplysninger.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om reglerne om kontrol af medarbejdere som følge af overvågning eller ønsker konkret rådgivning herom, f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af interne procedurer eller politikker for kontrolforanstaltninger, er du velkommen til at kontakte Plesners team for Ansættelses- og Arbejdsret.

Du kan også læse mere om de omtalte emner herunder:

Datatilsynet undersøger sag om overvågning af medarbejdere

Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold

Rapport fra det norske Datatilsyn 

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret