ENLI udvider faglighedsbegrebet

Miljø- og klimamæssige indlæg vil fremover kunne indgå som indlæg på lægemiddelvirksomheders uddannelsesarrangementer

Etisk Nævn for Lægemiddelindustriens (ENLI) Reklamekodeks § 13, stk. 1 indeholder et faglighedsbegreb, som gælder for lægemiddelvirksomheder, der afholder faglige arrangementer for sundhedspersoner. Ifølge faglighedsbegrebet skal samtlige elementer i faglige arrangementer indeholde lægemiddelinformation, eller anden faglig information. 

I en ny afgørelse fra ENLI's ankenævn er faglighedsbegrebet nu blevet udvidet således, at det nu også kan omfatte klima- og miljømæssige forhold af relevans for sundhedssektoren.

ENLI har fastsat tre betingelser for, at indlæg om klima- og miljømæssige forhold er i overensstemmelse med faglighedsbegrebet:

  • Indlægget skal primært have til formål sikre sundhedspersoner relevante fakta med henblik på bedre forståelse af klimaeffekternes betydning for det sundhedsfaglige arbejde
  • Der må ikke i sammenhæng med indlægget ske omtale af bestemte lægemidler
  • Gennemgangen af miljømæssige forhold må hverken direkte eller indirekte have karakter af, eller kunne opfattes som, reklame for lægemidler. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om reglerne om markedsføring af lægemidler, så kontakt Plesners team for Life Science

Seneste nyt om Life Science

Life Science