Lov om skærpet ansvar for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder vedtaget

Den 18. april 2023 vedtog Folketinget forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, straffeloven og forskellige andre love. Lovforslaget gennemfører den politiske aftale af 16. juni 2022 om "Skærpet ansvarsvurdering for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder og bredere rekrutteringsgrundlag til ledelserne i den finansielle sektor", som bygger på Ansvarsudvalgets betænkning nr. 1575 (januar 2021).

Med vedtagelsen af lovforslaget gennemføres de ændringer i den finansielle og strafferetlige regulering, som fra politisk side er fundet ønskelige for i større omfang at kunne holde ledelse og nøglepersoner i finansielle virksomheder ansvarlige for deres dispositioner.

De væsentligste ændringer af den finansielle lovgivning omfatter følgende:

  • En skærpelse af ansvarsvurderingen for ledelsesmedlemmer m.v. i finansielle virksomheder, såvel strafferetligt som erstatningsretligt
  • En øget regulering af fratrædelsesgodtgørelser
  • Et bredere og mere transparent rekrutteringsgrundlag til ledelserne

Der er primært sket lovtekniske ændringer af lovforslaget siden fremsættelsen den 8. februar 2023.

Plesner har gennemgået hovedindholdet af lovforslaget - og dermed også af den vedtagne lovændring - i denne nyhed: Nyt lovforslag om skærpet ansvar for ledelsesmedlemmer i finansielle virksomheder.

Reglerne træder i kraft den 1. juli 2023.

Læs lovforslaget som vedtaget

Vil du vide mere?

Plesner afholder den 17. maj 2023 et arrangement om betydningen af de nye regler, som alle interesserede inviteres til at deltage i.

Til arrangementet vil en række eksperter bl.a. debattere de potentielle konsekvenser, som den nye lovgivning må antages at få for det fremtidige ledelsesansvar for medlemmer af ledelsen i finansielle virksomheder.

Se invitationen til arrangementet  

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution