Levi's i det væsentlige frifundet

Levi Strauss Danmark blev 90 procent frifundet og ti procent dømt i Københavns Byret 18. juli 2002. Levi's blev frifundet i den bredt anlagte sag om pristvang, fordi de principielle anklager mod Levi's blev frafaldet, og dømt i to isolerede tilfælde, hvor retten tolkede det som en overtrædelse af konkurrenceloven.

Levi's, repræsenteret ved advokat Karen Dyekjær-Hansen og advokat Sture Rygaard, Plesner Svane Grønborg, anker nu afgørelsen med henblik på en fuldstændig frifindelse.

Konkurrencestyrelsen havde anklaget Levi Strauss Danmark for over en to-årig periode at have fastsat salgspriser til forbrugerne og dermed overtrådt konkurrenceloven over for sine forhandlere. Konkurrencestyrelsen havde krævet en bøde på 600.000 kr.

Dommen fra Byretten frikendte imidlertid Levi Strauss for de bredt anlagte anklager for perioden 1. januar 1998 til februar 1999.

Retten fandt kun to isolerede tilfælde i 1999, som den anså for at være en overtrædelse af konkurrenceloven, hvilket den baserede sin afgørelse på og ikendte Levi's en bøde på 200.000 kr.

Det er den første dom herhjemme om bindende videresalgspriser.