Højesteret har afsagt endelig dom i sagen om TDC's ulovlige prisfastsættelse

Højesteret afsagde den 27. juni 2005 dom i sagen brancheforeningen Dansk IT som mandatar for Novo Nordisk A/S mod TDC A/S, hvorefter TDC A/S blev dømt til at tilbagebetale for meget opkrævet leje for perioden 1. april 1998 til 15. august 1999 med tillæg af rente fra den 15. januar 2000. Derudover skal TDC A/S betale sagsomkostninger med kr. 250.000,00.

Sagen var anlagt af brancheforeningen Dansk IT som mandatar for Novo Nordisk A/S med påstand om, at TDC A/S blev dømt ansvarlig for at have opkrævet for høje priser for leje af "faste kredsløb" (datalinier) efter en maksimalprisbestemmelse i telelovgivningen. Sagen blev for Dansk IT som mandatar for Novo Nordisk A/S ført af advokat Jørgen Grønborg.

Sagen blev af brancheforeningen ført som en "principsag", og TDC A/S kan nu påregne at blive mødt med et samlet erstatningskrav på et trecifret millionbeløb fra TDC A/S' øvrige kunder, som har lejet faste kredsløb i den omhandlede periode.

Spørgsmål vedrørende dommen kan stilles til advokat Jørgen Grønborg og advokat Tom Kári Kristjánsson.