Plesner vinder principiel sag om tilbagebetaling af energiafgifter

Østre Landsret har den 1. oktober 2009 afsagt dom, som giver DTU medhold i et krav om tilbagebetaling af energiafgifter.

Sagen omhandler spørgsmålet, om DTU havde fremsat et krav om tilbagebetaling af energiafgifter inden for fristerne for genoptagelse.

Det er en særdeles principiel sag, da den indgår i et større sagskompleks vedrørende fastlæggelse af fristen for tilbagebetaling af energiafgifter til landets universiteter og er-hvervsskoler.

Advokat Hans Severin Hansen og Tom Kári Kristjánsson førte for Østre Landsret sagen for DTU.

Efter afslutningen af skriftvekslingen tog Skatteministeriet bekræftende til genmæle over for DTU's påstand, og Østre Landsret afsagde derfor dom i overensstemmelse hermed.

Af hensyn til de sager, der har ventet på DTU's sag, må det forventes, at SKAT udsender en meddelelse om sagen.

Hvis der er spørgsmål i anledning af sagen, kan der rettes henvendelse til advokat Tom Kári Kristjánsson (tkk@plesner.com).