Østre Landsret har afsagt dom i den første "beneficial owner" sag

ISS blev frifundet for betaling af udbytteskat på 1,6 mia. kr.

Østre Landsret har i dag afsagt dom i den første af de såkaldte "beneficial owner" sager.

Østre Landsret frifandt FS Invest II S.a r.l., Luxembourg, som i sagen har været bistået af et team af Plesner's skatteadvokater under ledelse af advokat Hans Severin Hansen.

Sagen vedrørte en udbytteudlodning i forbindelse med købet af ISS i 2005.

Skatteministeriet gjorde under sagen gældende, at ISS Equity A/S skulle have indeholdt kildeskat med 1,6 mia. kr. i forbindelse med udbytteudlodningen, fordi det selskab, som modtog udbyttet, ifølge Skatteministeriet ikke kunne anses som den "retmæssige ejer" ("beneficial owner") af udbyttet.

Østre Landsret fandt imidlertid, at udbyttebetalingen ikke udløste dansk skattepligt, og at der derfor ikke var indeholdelsespligt for ISS Equity A/S.

Dommen kan ses her.

Se også advokat Hans Severin Hansens artikel "Det store hykleri om "beneficial owner" sagerne" (TfS 2011.537)

For yderligere information kontakt advokat Hans Severin Hansen eller advokat Lasse Esbjerg Christensen.