Østre Landsret skærper byrettens dom til "baneløberen"

Advokat Mikael Rosenmejer og advokat Charlotte Hasseriis Iversen fra Plesner har repræsenteret DBU i sagen mod baneløberen, der i 2007 løb ind på banen i Parken og afbrød landskampen mod Sverige. Byretten vurderede i 2009, at en erstatning på 900.000 kroner var passende, men landsretten har skærpet dommen ved at fordoble erstatningens størrelse til kr. 1.870.000.

Højere erstatning til DBU

Baneløberen skal betale en erstatning til DBU på 1.870.000 kroner samt 250.000 kroner i sagsomkostninger. Landsrettens dom er dermed en skærpelse af byrettens dom fra november 2009, der tilkendte DBU en erstatning på 900.000 kr. Dommen blev dengang anket af baneløberen med krav om frifindelse for erstatningspligt.

Baneløberen er tidligere i en separat straffesag anlagt af politiet blevet idømt 20 dages ubetinget fængsel for ulovlig indtrængen og forsøg på vold.

Fodboldkampen i 2007

Baneløberens angreb på kampens dommer i slutminutterne af EM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Sverige i Parken i 2007 betød, at kampen blev afbrudt ved stillingen 3-3, og Danmark blev dømt som taber med målscoren 0-3. DBU mistede retten til at spille de to følgende landskampe i Parken, og kampene mod Spanien og Lichtenstein blev afviklet i Aarhus Idrætspark, hvor der kun er plads til 20.000 tilskuere. Dette medførte et indtægtstab for DBU, som derudover blev pålagt at betale en bøde på CHF 50.000 for det objektive arrangøransvar for kampen. Samlet set opgjorde DBU tabet til ca. 2,1 mio. kroner.

Dommen

Østre Landsret fastslog dels, at baneløberens handlemåde var ansvarspådragende og årsag til sanktionerne fra UEFA, dels at sanktionerne var påregnelige for baneløberen. Landsretten fastslog samtidig, at sikkerhedskonceptet omkring kampen var tilstrækkeligt, og at DBU dermed ikke var skyldig i forsømmelse.

DBU havde opgjort deres krav til 2,1 mio. kr., men landsretten fandt det ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at fodboldkampen mod Lichtenstein, der blev overværet af 20.000 tilskuere i Aarhus, ville have kunnet tiltrække 30.000 tilskuere i Parken som påstået af DBU. På denne baggrund blev DBU's krav reduceret med ca. 250.000 kroner af Østre Landsret.

En dom af principiel karakter
Københavns Byret har ved tidligere lejligheder fastslået skyldsspørgsmålet for overtrædelser af ordensreglementet til landskampe. Sagen mod baneløberen er imidlertid den første, hvor en tilskuer har begået en voldelig handling, der har konsekvenser for landsholdets kampe. At dommen er principiel giver sig til udtryk ved, at landsretten nu har fastslået, at det er forbundet med betydeligt erstatningsansvar at afbryde en fodboldkamp og påføre arrangøren et indtægtstab.

For yderligere information kontakt venligst advokat Charlotte Hasseriis Iversen.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution