Plesner vinder højesteretssag om tvangsindløsning for det tidligere Thrane & Thrane

Partner Torben Bondrop har netop vundet en sag om tvangsindløsning for det tidligere Thrane & Thrane. Sagen er den 12. i en række af sager, som Torben Bondrop har ført og vundet ved Højesteret.

Sagen kort

I 2004 bistod Plesner Thrane & Thrane med købet af et børsnoteret selskab og en efterfølgende vedtægtsbestemt tvangsindløsning af minoritetsaktionærer. En aktionær modsatte sig tvangsindløsningen og indgav flere klager til myndighederne og påbegyndte retssag om tvangsindløsningens lovlighed og om indløsningskursen.

Efter tvangsindløsningen ændrede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) praksis med hensyn til registrering af nye vedtægtsbestemmelser om tvangsindløsning af minoritetsaktionærer til fordel for en majoritetsaktionær (vedtægtsmodellen) hvilket man ikke længere ville godkende.

Østre Landsret afsagde dom i sagen i 2010, hvor Plesners klient Thrane & Thrane fik medhold. Sagen blev anket til Højesteret, der netop har afsagt dom, og Plesners klient Thrane & Thrane har på ny fået medhold.

Højesteret fandt, at tvangsindløsningen, der var gennemført efter vedtægtsmodellen, i realiteten opfyldte alle betingelserne for en tvangsindløsning efter den dagældende aktieselskabslovs § 20 b og § 20 d, og at aktionærerne derfor var forpligtet til at lade deres aktier indløse til indløsningskursen. Endvidere fandt Højesteret, at den kurs, minoritetsaktionærerne var blevet indløst til, i den konkrete situation var korrekt, uanset at den var noget lavere end børskursen.

Om Torben Bondrop

Torben Bondrop er leder af forretningsområderne Konfliktløsning samt Forsikring og Erstatning og har specialiseret sig inden for førelse af rets- og voldgiftssager generelt samt indenfor forsikrings- og erstatningsret.

Ud over den klassiske forsikringsret har Torben Bondrop beskæftiget sig med rådgiveres erstatningsansvar, ledelsesansvar, produktansvar, erhvervsansvar og reassurance, og han har i den forbindelse ført en stor mængde rets- og voldgiftssager.

Det er 12. gang i træk, at Torben Bondrop vinder en sag ved Højesteret.

Hvis der er spørgsmål til sagen, kan henvendelse rettes til advokat Torben Bondrop.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution