Væsentlig cloud-investering i finanssektoren

Plesner har bistået Alm. Brand i forbindelse med indgåelse af aftale med SalesForce om levering af et cloudbaseret customer relation management (CRM) system. Investeringen er ifølge Alm. Brand på DKK 100 mio. - og det er en af de første væsentlige investeringer i cloud computing inden for den danske finansielle sektor.

Plesner har bistået Alm. Brand i forbindelse med indgåelse af aftale med SalesForce om levering af et cloud baseret customer relation management system, som samler alle kundedata fra de forskellige dele af Alm. Brand koncernen i én cloudløsning. Det er ifølge Alm. Brand en af de største it-satsninger, som Alm. Brand har gjort i nyere tid målrettet kundesiden.

Til trods for at SalesForce har andre storbanker som Deutsche Bank og Barclays på sin kundeliste, er aftalen den første af sin slags med en dansk finansiel virksomhed.

Aftaler om cloudbaserede it-løsninger i den finansielle sektor giver særlige udfordringer, idet der skal tages hensyn til en række sektorspecifikke regler og love.

Lov om Finansiel Virksomhed, Outsourcingbekendtgørelsen samt for forsikringsselskaber Kommissionens Solvens II forordning (EU 2015/35 (Solvens II)) pålægger således den finansielle virksomhed at sikre visse forhold i aftalen og samarbejdet med en outsourcingpartner.

Særligt ved cloudløsninger, hvor leverandøren ofte anvender adskillige underleverandører, kan krav fastsat under sektorspecifik lovgivning give udfordringer og kan gøre det nødvendigt at aftale væsentlige ændringer til cloudleverandørers eksisterende standardaftaler.

Desuden skal det sikres, at behandling af kundeoplysninger overholder både generelt gældende persondatalovgivning og de skærpede krav under Lov om Finansiel Virksomhed.

Plesner har under hele forløbet bistået Alm. Brand med såvel kontraktforhandling, som at sikre at aftalen med SalesForce overholder persondatalovgivningen og den relevante sektorspecifikke lovgivning.

Seneste nyt om Teknologi & Outsourcing

Teknologi og Outsourcing