Statoil Fuel & Retails overtagelse af Shells danske downstreamforretning godkendt af EU-Kommissionen

Plesner har bistået Statoil Fuel & Retail A/S ("SFR") med at opnå Fase I-godkendelse fra EU-Kommissionen af selskabets køb af Shells detail-, B2B- og flybrændstof-aktiviteter i Danmark.

I marts 2015 offentliggjorde SFR, der er det danske datterselskab af den canadiske detailvirksomhed Alimentation Couche-Tard Ltd., at man havde indgået aftale med A/S Dansk Shell om køb af Shells netværk af servicestationer og aktiviteter inden for B2B salg af motorbrændstoffer og salg af flybrændstof i Danmark. SFR driver i forvejen et netværk af Statoil- og Ingo-brandede servicestationer og er aktiv inden for B2B salg af motorbrændstoffer i Danmark og resten af Skandinavien, samt i Polen, de Baltiske lande og Rusland.

Siden købsaftalen blev indgået har SFR arbejdet intensivt med EU-Kommissionen med henblik på at opnå godkendelse af opkøbet i henhold til EU's fusionsforordning, og opnåede denne den 23. marts 2016. Godkendelsen er betinget af en række tilsagn, som indebærer, at SFR skal frasælge 205 servicestationer samt Shells aktiviteter inden for B2B salg af motorbrændstoffer og salg af flybrændstof.

Det lykkedes SFR at imødekomme Kommissionens konkurrencemæssige betænkeligheder allerede i Fase I ved at indgå aftale om at frasælge de relevante aktiviteter til DCC Holding A/S (datterselskab af irske DCC plc) inden godkendelsen, og SFR har med denne innovative fremgangsmåde kunnet fremskynde closing.

Plesner har bistået SFR i hele købsprocessen med rådgivning om såvel M&A- som konkurrenceretlige forhold. Plesner har blandt andet bistået med at udarbejde fusionsanmeldelsen og udforme den tilsagnspakke, som imødekom Kommissionens betænkeligheder.

Kommissionens pressemeddelelse kan læses her 

Alimentation Couche-Tards pressemeddelelse kan læses her

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret