Guldager-koncernen solgt til Capidea

Guldager A/S og dets koncernselskaber er netop blevet solgt til den danske kapitalfond Capidea Management. Plesner har rådgivet Guldager i mere end 50 år og har også bistået med transaktionen.

Guldager A/S er førende inden for vandbehandling med et landsdækkende dansk servicenetværk, og koncernen leverer vandbehandlingsanlæg til hele verden. Guldager har ekspertise i korrosionsbeskyttelse og vandbehandling i ejendomme, industri, catering, hospitaler og energisektoren.

Salget af Guldager er del af et generationsskifte, hvor ejerne Hans Guldager og Henrik Guldager sælger 80 pct. af koncernen til Capidea. De to ejere bibeholder en ejerandel på 20 pct. og vil indgå i den fortsatte udvikling af koncernen.

Læs mere i Guldagers og Capideas pressemeddelelse

Seneste nyt om M&A

Mergers and Acquisitions