Storaktionærer sælger Danmarks Skibskredit

Storaktionærerne i Danmarks Skibskredit A/S - Danske Bank A/S, Danmarks Nationalbank, A.P. Møller-Mærsk A/S og Nordea Bank AB - har solgt deres samlede ejerandel på 72 pct. af aktiekapitalen til Axcel, PFA og PKA. Handlen prissætter Danmarks Skibskredit til 4,7 mia. kr. Plesner har rådgivet sælgerne i forbindelse med transaktionen.

Danmarks Skibskredit er det førende skibsfinansieringsinstitut i Danmark med udlån for 40 mia. kr. fordelt på 445 skibe. Den nye ejer af Danmarks Skibskredit er holdingselskabet AXPP ShareCo A/S, som er ligeligt ejet af kapitalfonden Axcel og pensionsselskaberne PFA og PKA.

Aftalen er afslutningen på en strategisk proces, som Danmarks Skibskredit igangsatte sidste sommer for at sikre en fortsat udvikling af virksomheden. For storaktionærerne - Danske Bank A/S, Danmarks Nationalbank, A.P. Møller-Mærsk A/S og Nordea Bank AB - repræsenterer aftalen et frasalg af en aktivitet, der ikke er en del af deres kerneforretninger.

De øvrige A-aktionærer i Danmarks Skibskredit vil få tilbudt at sælge deres A-aktier på samme vilkår som i den netop indgåede aftale.

Transaktionen er betinget af godkendelse fra Finanstilsynet og relevante konkurrencemyndigheder.

Seneste nyt om M&A og Capital Markets

Capital Markets