Skaugen vinder voldgiftssag om brændstofforbrug på skibsmotorer

I.M. Skaugen SE (Norge) har opnået en markant sejr i en ICC-voldgiftssag om brændstofforbruget på skibsdieselmotorer. Voldgiftsretten fandt i sin kendelse af 17. maj 2017, at Plesners klient, I.M. Skaugen SE, med rette kunne hæve en kontrakt med MAN Diesel & Turbo SE (Tyskland/Danmark) om Skaugens køb af to sæt dieselmotorer af typen 6L 48/60B (med tilhørende propeller). Ifølge kendelsen kunne Skaugen hæve kontrakten som følge af, at motorerne havde et højere brændstofforbrug end garanteret,  og fordi MAN Diesel bevidst manipulerede de officielle tests for at skjule dette, samt fordi MAN Diesel efterfølgende tilbageholdt al information om sagen.

Skaugen, der er et norsk rederi, og MAN Diesel, der er verdens største producent af skibsdieselmotorer og er en del af Volkswagen koncernen, havde siden år 2000 haft et tæt samarbejde omkring køb og salg af tolv sæt skibsdieselmotorer (med tilhørende propellere) til en række skibe, som Skaugen havde brugt (og fortsat bruger) i sin flåde bestående af skibe til brug for fragt af flydende naturgas (LNG) o.lign. 

I perioden 2000-2011 producerede og leverede MAN Diesel dieselmotorer af typen 48/60A og 48/60B til hundredvis af kunder over hele verden, herunder Skaugen, og gennemførte officielle Factory Acceptance Tests (FATs) til brug for dokumentation af motorernes opfyldelse af kontrakterne (specifikationerne i kontrakterne) aftalt med kunderne. MAN Diesel kunne imidlertid i en lang række tilfælde ikke leve op til kravene til brændstofforbruget på motorerne, som MAN Diesel havde afgivet garanti for. I hele perioden manipulerede MAN Diesel derfor officielle FATs for motorer, således at det så ud som om, at motorerne overholdt brændstofkravene, mens dette i virkeligheden ikke var tilfældet. 

Først i juni 2012 informerede MAN Diesel Skaugen om disse forhold, og MAN Diesel forsynede alene Skaugen med meget vag og helt utilstrækkelig information og dokumentation i den forbindelse om konkrete motorer, som MAN Diesel havde solgt til Skaugen siden 2000. Dette uanset at MAN Diesel senere erkendte, at bestyrelsen i MAN Diesel officielt var blevet orienteret om problematikken allerede i februar 2009. Der gik således mere end tre år før MAN Diesel informerede Skaugen og mere end to år før MAN Diesel gik til de tyske myndigheder, hvilket resulterede i at MAN Diesel blev idømt en betydelig bøde. 

Voldgiftssagen, der er en del af et større sagskompleks mellem parterne i anledning af det passerede, drejede sig om hvorvidt Skaugen under CISG og tysk aftaleret ret var berettiget til at hæve en kontrakt om køb og levering af to sæt skibsdieselmotorer af typen 6L 48/60B (med tilhørende propeller), der var produceret og testet af MAN Diesel i 2008-2009. Under sagen nægtede MAN Diesel at producere nogen form for (valide) beviser vedrørende det korrekte brændstofforbrug for disse motorer, og vidner fra MAN Diesels side "kunne ikke huske noget" eller afviste helt at svare på spørgsmål herom. Blandt andet baseret på erklæringer fra tekniske eksperter antaget af Skaugen og anden information, som Skaugen havde formået at tilvejebringe trods MAN Diesels betydelige modstand, fandt voldgiftsretten det bevist, at de to motorer havde et betydeligt højere brændstofforbrug end angivet i de officielle FATs og at det var betydeligt højere end det garanterede niveau (maksimum). Samtidig fandt voldgiftsretten, at MAN Diesel fundamentalt havde tilsidesat sin loyalitetsforpligtelse overfor Skaugen ved at tilbageholde al information og materiale omkring motorerne, som Skaugen havde en legitim interesse i at modtage.    

På denne baggrund konkluderede voldgiftsretten, at Skaugen var berettiget til at hæve kontrakten, hvilket Skaugen havde gjort allerede i 2012, og dømte MAN Diesel til at tilbagebetale ca. EUR 5,3 millioner (med tillæg af renter) til Skaugen svarende til forudbetalingen for motorerne samt at dække Skaugens sagsomkostninger på ca. EUR 1,4 millioner, der bl.a. havde været nødvendiggjort af MAN Diesels manglende bistand med at oplyse sagen. 

Plesner (advokat, partner Peter Schradieck, advokat Jimmy Skjold Hansen, advokat Henrik Kristensen og advokatfuldmægtig Camille Robertsen) repræsenterede Skaugen under sagen og bistår fortsat i det omfattende sagskompleks, der udspringer af forholdene i MAN Diesel. 

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution