Bortvist direktør skal betale 200.000 kr. til hummel

Den tidligere, bortviste direktør i hummel skal betale hummels sagsomkostninger i forbindelse den opgivne sag mod firmaet. Det har Sø- og Handelsretten afgjort. Plesner har bistået hummel i forbindelse med sagen om den bortviste direktør.

Den tidligere hummel-direktør Søren Schriver, som blev bortvist i 2017, skal betale 200.000 kr. i sagsomkostninger til hummel, lyder afgørelsen fra Sø- og Handelsretten.

Den tidligere direktør havde i april 2017 lagt sag an mod hummel ved Sø- og Handelsretten, blandt andet med krav om betaling af to års løn og bonus, for uberettiget bortvisning. I februar 2018 besluttede den tidligere direktør dog at trække sagen tilbage, inden den skulle forhandles i retten.

Sø- og Handelsretten blev derefter bedt om at træffe afgørelse om fordeling af sagens omkostninger og har i sin afgørelse fra den 13. april 2018 herom afgjort, at den tidligere hummel-direktør måtte anses som den tabende part, og at han som en konsekvens heraf skal betale omkostninger til hummel på 200.000 kr.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution