Ørsted får medhold i historisk konkurrenceretssag

Vestre Landsret har i dom af 24. maj 2018 givet Ørsted A/S medhold i historisk sag om påståede urimeligt høje priser. Plesner repræsenterede Ørsted i sagen.

Sagen drejer sig om, hvorvidt det tidligere Elsam, som i dag er en del af Ørsted, i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006 misbrugte en dominerende stilling til at opkræve urimeligt høje priser for salg af el i Vestdanmark.

Konkurrencerådet fandt i 2007, at Elsam havde opkrævet urimeligt høje elpriser i 2005 og 2006.

Konkurrenceankenævnet ophævede i 2008 afgørelsen for så vidt angår 2. halvår 2006, men stadfæstede den for så vidt angår 2005 og 1. halvår 2006.

Ørsted indbragte stadfæstelsen for Sø- og Handelsretten, som i 2016 opretholdt ankenævnets kendelse.

Vestre Landsret har imidlertid nu i det hele frifundet Ørsted for påstanden om, at Elsam skulle have opkrævet urimeligt høje priser.

Sagen har været meget kompleks og blandt andet involveret omfattende økonomisk bevisførelse, herunder et omfattende syn og skøn fra to økonomiske professorer.

En ikke-fortrolig version af dommen kan læses her

Ørsteds pressemeddelelse om dommen kan læses her

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pressemeddelelse om dommen kan læses her

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret