Eli Lilly vinder patentsag om lægemiddel til erektil dysfunktion

Eli Lilly har ved Sø- og Handelsretten fået nedlagt midlertidigt forbud mod et lægemiddel til behandling af erektil dysfunktion markedsført af lægemiddelvirksomheden Mylan. Eli Lilly blev under sagen bistået af Plesner.

Sagen omhandlede Mylan's markedsføring af et lægemiddel indeholdende tadalafil til brug for behandling af erektil dysfynktion (impotens), som Eli Lilly Danmark A/S, Eli Lilly and Company og Icos Corporation ("Eli Lilly") gjorde gældende krænkede dets patent.

Hovedspørgsmålet i sagen var, om Eli Lillys patent var gyldigt. Mylan gjorde gældende, at patentet var ugyldigt på grund af manglende opfindelseshøjde. Mylan gjorde i den forbindelse gældende, at der ikke var en formodning for, at patentet var gyldigt, da Eli Lilly tidligere havde fået patentet begrænset gennem EPO's (European Patent Office) begrænsningsprocedure, og at EPO ikke under begrænsningsproceduren ikke vurderer, om de ændrede patentkrav har opfindelseshøjde.

Midlertidigt forbud nedlagt
Sø- og Handelsretten traf ved kendelse af 1. februar 2019 afgørelse i sagen og nedlagde et midlertidigt forbud mod Mylan's lægemiddel med 5 mg tadalafil.

Retten fandt, at selvom patentet var blevet begrænset, bestod der fortsat en formodning for patentets gyldighed. Retten henviste bl.a. i den forbindelse til, at EPO under begrænsningsproceduren sikrer, at de begrænsede patentkrav reelt udgør en begrænsning i forhold til de oprindeligt udstedte krav, og at det begrænsede krav kun giver beskyttelse for en mindre del af det oprindeligt udstedte patent. Efter bevisførelsen fandt retten ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at patentet savnede opfindelseshøjde, og Eli Lilly havde dermed sandsynliggjort, at patentet var gyldigt.

Det vides endnu ikke, om sagen vil blive appelleret.

Seneste nyt om Life Science

Life Science