Skatterådet: Passepartout turistkort skal anses som en voucher

Et passepartout turistkort er at betragte som en voucher til flere formål. Det har Skatterådet netop vurderet i et bindende svar. Der skal derfor først betales moms, når og hvis kortet indløses til momspligtige seværdigheder.

De nye regler om den momsmæssige behandling af vouchers (f.eks. gavekort og tilgodebeviser) trådte i kraft den 1. juli 2019. For de såkaldte single purpose vouchers skal momsen betales allerede i forbindelse med voucherens udstedelse. Sådanne vouchers er kendetegnet ved, at de alene kan benyttes til ét formål (dvs. at landet, hvor varen eller ydelsen leveres, og momssatsen er kendt ved voucherens udstedelse). Derimod skal der ikke pålægges moms ved selve indløsningen af voucheren. Kan en voucher derimod benyttes til flere formål (de såkaldte multi purpose vouchers), skal momsen først betales ved indløsningen af voucheren. Reglerne baserer sig på et EU direktiv, som har til formål at skabe en ensartet momsmæssig behandling af vouchers i EU-landene.

Erhvervslivet har anset reglerne for byrdefulde, og Skattemyndighedernes fortolkning af reglerne har været imødeset med spænding.

Skatterådet har i et netop afgjort bindende svar bidraget til den danske fortolkning af reglerne, idet rådet har vurderet, at et passepartout turistkort er en voucher til flere formål.

Kortet bliver solgt til turister og giver dem adgang til inden for et nærmere fastsat tidsrum at benytte turistbusser samt til at opnå adgang til en lang række udvalgte attraktioner, herunder museer, i Danmark og udlandet, hvoraf nogle er momspligtige, og andre er momsfri. Turisten kan købe kortet enten online, evt. hjemmefra, eller i et fysisk billetsalg. Attraktionen har ret til kompensation for ét besøg pr. registreret adgang med en procentdel af attraktionens normale entrépris inkl. evt. moms. På det tidspunkt, hvor kortet sælges, vides det ikke, om turisten konkret vil anvende kortet til indløsning af en momsfri eller momspligtig attraktion, ligesom det ikke vides, om kortet vil blive anvendt i Danmark eller udlandet.

Skatterådet var enig med selskabet i, at kortet var en voucher til flere formål. Rådet lagde vægt på, at hverken sælgeren af kortet, kortholder eller den tilsluttede udbyder af attraktionen på tidspunktet for salget har viden om, hvilke leverancer af varer og ydelser, der senere vil ske, og hvilket land leverancen skal ske, hvorfor leverancernes momsmæssige stilling ikke er kendt på salgstidspunktet. Derfor skal momsen først betales ved indløsningen af voucheren, i det omfang adgangen til attraktionerne er momspligtig.

Plesner repræsenterede selskabet over for Skatterådet.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter