VP Securities solgt til Euronext

Nationalbanken, Danske Bank, Nykredit, Nordea og Jyske Bank har indgået aftale om at sælge deres aktier i VP Securities til den paneuropæiske børs og markedsinfrastruktur-koncern Euronext. Med transaktionen overtager Euronext ca. 70 % af aktierne i VP Securities. Plesner har rådgivet Nationalbanken, Danske Bank, Nykredit, Nordea, Jyske Bank, Jyske Realkredit og LR Realkredit i forbindelse med transaktionen.

VP Securities er den primære aktør i Danmark for håndtering af værdipapirer og har som kerneforretning at understøtte den finansielle sektors behov for sikker udstedelse, clearing og opbevaring af danske værdipapirer. VP Securities havde i 2019 en omsætning på DKK 426 millioner.

Euronext har tilbudt en pris på DKK 1,12 mia. for 100 % af aktierne i VP Securities. De fem største aktionærer har accepteret tilbuddet og sælger deres samlede andel på ca. 70 % af aktierne i VP Securities. Euronext vil tilbyde de øvrige aktionærer i VP Securities at købe deres aktier på tilsvarende vilkår.

Med transaktionen styrker Euronext sin position på det nordiske værdipapircentralmarked. Som en del af Euronext-koncernen vil VP Securities kunne sikre harmoniserede og konkurrencedygtige services for værdipapirhåndtering i Danmark.

Transaktionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse, og transaktionen forventes gennemført i begyndelsen af 3. kvartal 2020.

Seneste nyt om M&A

Mergers and Acquisitions