Plesner rådgiver LB Forsikring A/S i salget af 6 domicilejendomme i indre by

LB Forsikring A/S har indgået en aftale med ejendomsselskabet Jeudan A/S om salget af en ejendomsportefølje til en samlet værdi på over 400 mio. kr. Porteføljen består af seks domicilejendomme, som tidligere har udgjort LB Koncernens hovedsæde.

De seks ejendomme er beliggende i hjertet af København på hhv. Farvergade 2-8 og 17, Kompagnistræde 41 og 43, Kompagnistræde 39/Vandkunsten 8 samt Vandkunsten 10. Ejendomsporteføljens ca. 15.000 m2 etageareal anvendes primært til kontorformål. Baggrunden for salget er, at LB Forsikring A/S har fået nyt hovedsæde på Amerika Plads.

Køberen af Ejendomsporteføljen er Jeudan A/S, som er et dansk børsnoteret ejendomsselskab.

Plesner rådgav LB Forsikring A/S i transaktionen. Plesners team bestod af Peer Meisner og Maria Josephine Amstrup.

Seneste nyt om Fast Ejendom

Fast Ejendom