Plesner bistår i principiel sag om fit & proper godkendelse af ledelsesmedlem

Ved afgørelse af 6. oktober 2020 har Finanstilsynets bestyrelse i en principiel sag besluttet at fastholde fit & proper status for et ledelsesmedlem i flere finansielle virksomheder. Det er anden gang inden for kort tid, at Plesner succesfuldt har bistået et ledelsesmedlem af en finansiel virksomhed med at påvise sin egnethed og hæderlighed i en principiel sag for Finanstilsynets bestyrelse.

Finanstilsynet havde i den konkrete sag besluttet at åbne en fit & proper sag i forhold til personen som følge af dennes rolle som bestyrelsesmedlem i et forsikringsselskab, der bl.a. foretog en investering i en anden finansiel virksomhed.

Plesner bistod det pågældende ledelsesmedlem med at påvise, at vedkommende fortsat opfylder kravene til egnethed og hæderlighed (fit & proper kravene) efter § 64 i lov om finansiel virksomhed, § 57 i lov om investeringsforeninger m.v. og § 4, stk. 1, nr. 5, i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Som følge af sagens principielle karakter blev afgørelsen behandlet af Finanstilsynets bestyrelse.

Finanstilsynets afgørelse kan læses her.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans