Unifaun og Consignor indgår aftale om fusion

Unifaun, som er en førende leverandør af Transport Administration Systems ("TAS") til logistikbranchen i Nordeuropa med base i Stockholm, og Consignor, der med base i Oslo ligeledes er leverandør af TAS løsninger, har indgået aftale om sammenlægning af de to virksomheder. Plesner har været lead counsel for Marlin Equity Partners, som er hovedaktionær i Unifaun.

Marlin Equity Partners, hovedaktionær i Unifaun, har indgået aftale med Francisco Partners, hovedaktionær i Consignor, med det formål at sammenlægge og drive én fælles virksomhed, der leverer best-in-class TAS løsninger. 

Unifaun og Consignor er leverandører af innovative og high-quality cloudbaserede (TAS) transportadministrations-systemer til logistikbranchen, som letter håndteringen af breve, pakker og gods for såvel transportkøbere som transportører på tværs af Europa. Sammenlægningen af de to virksomheder skaber en fremtrædende global leverandør af cloudbaserede TAS løsninger.

Transaktionen er betinget af sædvanlig konkurrencegodkendelse hos Europa-Kommissionen.

Marlin Equity Partners er en global private equity fond, der administrer over 7 mia. dollars.

Plesner har tidligere assisteret Marlin Equity Partners i forbindelse med en række opkøb, herunder senest købet af Unifaun i sommeren 2020.

Sagen er endnu et eksempel på M&A transaktioner, hvor Plesner med udgangspunkt i vores viden om en klients forretning, kultur og behov agerer som lead counsel på den pågældende klients transaktioner uden for Danmark.

Læs Unifaun og Consignors pressemeddelelse her.

Seneste nyt om M&A

Mergers and Acquisitions