Tryg Forsikring udsteder SEK 1mia. Restricted Tier 1 kapitalbeviser

Plesner har bistået Danmarks største forsikringsselskab, Tryg Forsikring, med en SEK 1mia. udstedelse af efterstillede obligationer, såkaldt Restricted Tier 1-kapital. Obligationerne er primært blevet solgt til skandinaviske kapitalforvaltere og pensionsselskaber.

Restricted Tier 1-kapital har mange lighedspunkter med hybrid kernekapital udstedt af pengeinstitutter, for eksempel uendelig løbetid, fri adgang til at annullere rentebetalinger uden misligholdelsesvirkning og mulighed for tvungen nedskrivning af obligationerne i tilfælde af, at Tryg Forsikring kommer i økonomiske vanskeligheder. Der er imidlertid også væsentlige forskelle, og i modsætning til bank-hybrider, er udstedelser af Restricted Tier 1-obligationer for forsikringsselskaber relativt sjældent forekommende med kun en håndfuld udstedelser i Norden i alt de seneste år.

Danske Bank og Nordea var Joint Lead Managers på udstedelsen, og obligationerne forventes at blive noteret på Oslo Børs inden 1. september 2021.

Tryg Forsikrings selskabsmeddelelse vedrørende udstedelsen kan findes her.

Med 4 mio. kunder og 4.400 medarbejdere er Tryg Forsikring Danmarks største forsikringsselskab og et af Nordens største skadesforsikringsselskaber. For regnskabsåret 2020 opnåede Tryg Forsikring et resultat på cirka 2,8 mia. kr. og med en combined ratio på 84,5 (2020), er virksomheden et af de mest lønsomme forsikringsselskaber i Danmark.

Seneste nyt om Capital Markets

Capital Markets

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans