Plata etablerer en "peer-to-peer"-låneplatform

Plata ApS har etableret en deleøkonomisk platform, hvor danske privatpersoner har mulighed for at låne penge til hinanden - en "peer-to-peer"-låneplatform.

Plata har etableret en "peer-to-peer"-låneplatform bl.a. med det formål at tilbyde et alternativ til traditionelle banklån, forbrugslån, køb på kredit, mv., hvor Plata agerer som kreditformidler mellem danskere, der kan låne penge af hinanden via platformen.

Fælles for alle lån, der formidles via Platas platform er, at alle lån ydes på enslydende vilkår, herunder f.eks. ens rentevilkår og uden sikkerhedsstillelse.

Foruden, at platformen gør det muligt at låne penge på peer-to-peer-niveau, så udgør platformen også et alternativ til danskerne, som ønsker at forrente deres formue på anden vis end ved investering i traditionelle investeringsobjekter.

Plesner har bistået Plata med rådgivning om komplekse forbrugerkredit- og persondataretlige problemstillinger i forbindelse med opsætningen af "-låneplatformpeer-to-peerPlatas ".

Plesners team på sagen bestod af Rasmus Mandøe Jensen, Jesper Husmer Vang, Joakim Pitt Winther og Christian Nikolaj Skovfoged Tinggaard

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans