Plesner bistår Tryg Forsikring med børsnotering af DKK 2,3mia. kapitalbeviser

Plesner har bistået Danmarks største forsikringsselskab, Tryg Forsikring, med udstedelse af NOK 850mio. og SEK 1,3mia. efterstillede obligationer, såkaldt Tier 2-kapital, samt den efterfølgende notering af obligationerne, sammen med SEK 1mia. Restricted Tier 1-kapital, som Tryg Forsikring med Plesners bistand udstedte i februar, på Oslo Børs. Den samlede udstedelse og notering er dermed en af de største i Norden i de seneste år.

Tier 2-kapital har mange lighedspunkter med Tier 2-kapital udstedt af pengeinstitutter, for eksempel lang løbetid og mulighed for at udskyde rentebetalinger. Det er dog sjældnere forekommende, at forsikringsselskaber udsteder Tier 2-kapital i forhold til pengeinstitutter.

Restricted Tier 1-kapital har mange lighedspunkter med hybrid kernekapital udstedt af pengeinstitutter, for eksempel uendelig løbetid, fri adgang til at annullere rentebetalinger uden misligholdelsesvirkning og mulighed for tvungen nedskrivning af obligationerne i tilfælde af, at Tryg Forsikring kommer i økonomiske vanskeligheder. Der er imidlertid også væsentlige forskelle, og i modsætning til bank-hybrider, er udstedelser af Restricted Tier 1-obligationer for forsikringsselskaber relativt sjældent forekommende med kun en håndfuld udstedelser i Norden i alt de seneste år.

Med en samlet størrelse på cirka DKK 2,3mia. overstiger udstedelserne langt hvad der er udstedt af regulatorisk kapital af danske forsikringsselskaber, og også de fleste nordiske forsikringsselskaber, inden for de seneste år.

Danske Bank og Nordea var Joint Lead Managers på udstedelserne. Prospekterne for udstedelserne kan findes her og her

Med 4 mio. kunder og 4.400 medarbejdere er Tryg Forsikring Danmarks største forsikringsselskab og et af Nordens største skadesforsikringsselskaber. For regnskabsåret 2020 opnåede Tryg Forsikring et resultat på cirka 2,8 mia. kr. og med en combined ratio på 84,5 (2020), er virksomheden et af de mest lønsomme forsikringsselskaber i Danmark.

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans