TDC NET indgår aftale om ny sikret infrastrukturfinansiering

Plesner er ledende juridisk rådgiver for TDC Holding og dets datterselskaber TDC NET og Nuuday (TDC Group) i forbindelse med en omfattende finansieringstransaktion, herunder en ny sikret infrastrukturfinansiering til TDC NET.

Den 31. januar 2022 etablerede TDC NET en ny sikret infrastrukturfinansieringsplatform og indgik aftale om nye garanterede bankfaciliteter på i alt 3,3 mia. euro. Nuuday indgik endvidere en aftale om en ny revolverende kreditfacilitet med et konsortium af banker. TDC NET's provenu fra de nye bankfaciliteter vil blive anvendt til at tilbagebetale eksisterende sikrede seniorfaciliteter i TDC Holding.

Den selvstændige finansiering af TDC NET er et resultat af opsplitningen af TDC Group i to selvstændige selskaber, TDC NET og Nuuday. Med udgangspunkt i TDC NET’s unikke position som førende udbyder af telekommunikationsinfrastruktur og efter den afsluttende fase af separationsprocessen vil der blive etableret en sikret infrastrukturfinansieringsstruktur omkring TDC NET. En sådan klausuleret adskillelse af TDC NET fra den øvrige del af TDC Group forventes at skabe en favorabel forretningsrisikoprofil og således større finansieringsfleksibilitet fremover. Den nye finansieringsplatform vil understøtte TDC NET's bestræbelser for at opnå dets strategiske mål om at udvikle Danmarks fremtidige digitale infrastruktur.

Plesners team for Bank og Finans og Capital Markets med partner Anne Cathrine (AC) Ingerslev i spidsen var ledende juridisk rådgiver for TDC Group gennem hele finansieringsprocessen, herunder i forbindelse med struktureringen og udviklingen af den nye finansieringsplatform for TDC NET. Dette er en banebrydende finansieringstransaktion, som sætter nye standarder for sikrede infrastrukturfinansieringer på det danske marked.

For yderligere oplysninger, se selskabets pressemeddelelse

Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans