Seapeak køber Evergas af Jaccar for USD 700 millioner

Seapeak, en af verdens største uafhængige ejere og operatører af flydende gastankskibe, har underskrevet en aftale om at overtage Evergas fra Jaccar Holdings i en kontant transaktion med en værdi på ca. USD 700 millioner. Plesner har ageret som ledende juridisk rådgiver for Seapeak i forbindelse med transaktionen.

Evergas er et dansk rederi med rødder tilbage til 1883 og er en af verdens førende søtransportører af petrokemiske gasser og naturgasvæsker. Evergas' fokus er at gøre gastransporter enkle og sikre og at sætte nye standarder for effektive og bæredygtige gastransporter til søs.

Evergas ejer og driver to VLEC'er (Very Large Ethane Carrier) og otte multigas/LNG-tankskibe. Alle skibene er tidsbefragtet til faste priser til INEOS og kan anvende gas som brændstof. Evergas kontrollerer også seks leasede LPG-tankskibe med aftaleudløb i 2024. Selskabets hovedkvarterer ligger i henholdsvis København og Singapore.

Seapeak er en af verdens største uafhængige ejere og operatører af flydende gastankskibe, som primært leverer tjenester i henhold til langfristede, gebyrbaserede chartre gennem sine interesser i 46 LNG-tankskibe, 20 mellemstore LPG-tankskibe (herunder to på bestilling) og seks multigastankskibe. Seapeaks ejerandele i disse skibe varierer fra 20 til 100 %. Desuden ejer Seapeak 30 % af en LNG-gasningsterminal.

Transaktionen er underlagt sædvanlige betingelser og forventes afsluttet inden udgangen af indeværende år. 

Plesners centrale transaktionsteam bestod af Henrik Rossing Lønberg, Christian Ånerud, Kristian Vinter Bisgaard, Mads Tolbøll Milbregt og Jonas Aresteen Hartwig.

Seneste nyt om M&A

Mergers and Acquisitions