VELUX A/S og BayWa r.e. indgår kommercielle elkøbsaftaler på grundlag af spanske projekter

VELUX A/S har indgået kommercielle elkøbsaftaler(PPA'er) med BayWa r.e. på grundlag af to nye solcelleparker, som skal opføres i det sydligere Spanien. Plesner repræsenterede VELUX A/S i alle faser af det europæiske PPA-udbud.

VELUX A/S har afsluttet et stort europæisk PPA-udbud og har købt grøn elektricitet produceret af to nye solcelleparker i det sydlige Spanien, en tæt på Sevilla og en anden tæt på Granada, som opføres og ejes af BayWa r.e. Sidstnævnte solcellepark vil delvis blive opført og drevet som moderne agro-PV.

Denne PPA vil bane vejen for begrebet ”solcellepark-symbiose”, som er et begreb, der integrerer solenergiproduktion med naturen og samfundet til fælles gavn. Udviklingen af begge solcelleparker vil inkludere en omfattende plan og en række samfunds- og miljøforanstaltninger, som vil forbedre lokal biodiversitet og fremme samfundsengagement.

Det forventes, at solcelleparken vil blive taget i erhvervsmæssig drift i 2023 og 2024 og vil producere 167 GWh grøn elektricitet årligt, svarende til elforbruget i ca. 45.000 boliger. Den grønne elektricitet, der er købt i henhold til PPA’erne vil dække VELUX A/S’s europæiske aktiviteter.

VELUX A/S er en verdens førende producent af ovenlysvinduer. BayWa r.e. er en tysk udvikler af vedvarende energi, serviceudbyder og leverandør af energiløsninger.

Plesners rådgivning og bistand til VELUX A/S i forbindelse med PPA'erne understreger Plesners markedsførende rolle i forbindelse med indgåelse af PPA’er både i Danmark og i udlandet.

Læs VELUX’ pressemeddelelse vedrørende PPA’en med BayWa r.e.

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur