Plesner Svane Grønborg assisterer DSV A/S ved salg af miljødivisionen

Plesner Svane Grønborg har bistået sin mangeårige klient, det børsnoterede DSV A/S, ved salg af koncernens miljødivision, DSV Miljø A/S.

Sagen var her på kontoret varetaget af advokaterne Zygmunt Auster, Torben Nørskov og Andreas B. Kirk.

Processen, der er forløbet over de seneste 3 måneder, og hvor 4 potentielle købere undersøgte virksomhedens forhold i datarum etableret på PSG´s kontorer, resulterede i, at der den 22. januar i år blev underskrevet en aktieoverdragelsesaftale med et selskab kontrolleret af Triton, en skandinavisk orienteret private equity fond.

Købesummen er aftalt til 1.150.000.000,00 kr.

Transaktionen forventes afsluttet indenfor 3 uger, hvor købesummen betales.

Vores klient vil herefter koncentrere sig om at udvikle det tilbageværende "core-business" i koncernen, nemlig international transport og logistik, der drives i DFDS Transport Group A/S. Selskabet er ubestridt den største aktør i Norden, og planerne peger på udvikling af aktiviteterne i Europa, hvor selskabet allerede i dag er repræsenteret i de allerfleste lande.