Krav om campingpas i strid med konkurrenceloven

Campingrådets krav om, at campister på de danske campingpladser skal være i besiddelse af Campingrådets campingpas, Camping Key Europe, er i strid med konkurrencelovens § 6. Det har Konkurrencerådet netop afgjort. Konkurrencerådet har påbudt Campingrådet straks at ophøre med at stille et sådant krav, så det bliver muligt for ACSI og andre udbydere af konkurrerende campingpas at tilbyde campister på danske campingpladser tilsvarende campingpas. Plesner har bistået ACSI med sagen.

Den hollandske virksomhed ACSI Publishing BV ("ACSI") klagede i 2015 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over Campingrådets krav om, at campister på danske campingpladser skal være i besiddelse af Campingrådets campingpas, Camping Key Europe ("CKE").

ACSI er udsteder af et lignende campingpas, ACSI Club-ID, der bliver accepteret på 8.800 campingpladser rundt om i Europa. Som følge af Campingrådets krav, om at campister på danske campingpladser skal have et CKE, har ACSI dog ikke haft mulighed for at tilbyde sit campingpas til campister i Danmark.

Campingrådet har flere gange meddelt campingpladserne, at de alene kan acceptere CKE, som gyldigt campingpas. Campingrådet har samtidig udtrykkeligt afvist, at ACSI Club-ID kan accepteres som campingpas.

Konkurrencerådet har i sin afgørelse af 31. maj 2017 fundet, at Campingrådets krav om, at campister skal have et CKE for at overnatte på en dansk campingplads, har haft til formål at ekskludere udbydere af konkurrerende campingpas, som f.eks. ACSI, for dermed at undgå et konkurrencepres fra disse.

Campingrådet har haft en direkte økonomisk interesse i, at der på campingpladserne ikke blev solgt andre campingpas end CKE, da en del af Campingrådets arbejde afhænger af indtægterne fra CKE. Hvis campingpladserne havde haft mulighed for frit at vælge, hvilke campingpas de ville acceptere, ville Campingrådet ikke være sikret en indtjening fra salget af CKE.

Konkurrencerådet har påbudt Campingrådet straks at ophøre med at stille krav om, at campister på de danske campingpladser skal være i besiddelse af Campingrådets campingpas. Konkurrencerådets afgørelse har således stor betydning for udbydere af konkurrerende campingpas, som f.eks. ACSI, som fremover således får mulighed for at tilbyde deres campingpas til campister på danske campingpladser.

Plesner (advokat, partner Gitte Holtsø og advokat Lise Aaby Nielsen) har bistået ACSI med klagen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs Konkurrencerådets afgørelse

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret