Foredrag om svindel i personskadesager

Foreningen af Undersøgelseskonsulenter, der samler de personer i forsikringsselskaberne, der har ansvar for undersøgelse af sager om forsikringssvindel, havde inviteret advokat Torben Bondrop til at holde foredrag om svindel i sager om erstatning på baggrund af personforsikringer - det være sig ulykkesforsikringer, garantilønsforsikringer eller andre tilsvarende typer. Foredraget fandt sted på kursuscentret Vejstruplund på Fyn den 19. september 2002.

Foredraget tog udgangspunkt i en konkret sag, som advokat Torben Bondrop har ført og vundet for 11 forsikringsselskaber i både byret og landsret. Foredraget satte fokus på, at forsikringsselskaberne bør være opmærksomme på, at selv i sager om personskade inden for personforsikring kan der være risiko for svindel. Det er ellers tidligere blevet anset for et "svindelfrit område", men blandt andet den sag, advokat Torben Bondrop har ført, har ændret opfattelsen på dette punkt. I foredraget redegjorde advokat Torben Bondrop endvidere for de muligheder, forsikringsselskaberne har for at afværge uretmæssige krav, selv når disse rejses ved domstolene, herunder bevisvurderinger, syn og skøn m.v.