Den finansielle sektor - task force

Plesner har siden juli 2008 haft en særlig task force/specialistgruppe til koordinering af løsningen af de særlige problemstillinger, der kan opstå i den finansielle sektor i forbindelse med den igangværende finansielle krise.

Gruppen vil sikre at Plesner, i den foreliggende ganske særlige situation, kan yde den optimale samlede bistand i forbindelse med:

  1. Forhold i finansielle virksomheder.
  2. Køb, salg og fusion af hele eller dele af finansielle virksomheder.
  3. Kreditorrepræsentation i forhold til kriseramte finansielle virksomheder.
  4. Kreditorrepræsentation på vegne af finansielle institutioner, som har kunder ramt af den finansielle krise eller nedgangen bl.a. i ejendomsmarkedet.

Gruppen består af Poul Flemming Hansen, Jørgen Permin, Søren Thyssen Valerius, Thomas Maaberg HansenJacob Bier, Pernille Bigaard, Michael Ziegler og Jakob Schou Midtgaard og er således bredt sammensat  af partnere med indgående erfaringer og kompetencer indenfor finansiel regulering, struktureret finansiering, M&A, børsret, insolvensret og rekonstruktion samt fast ejendom. Gruppen understøttes af Plesners mange andre erfarne specialister såvel indenfor de nævnte områder som indenfor bl.a. skatter og afgifter, entrepriseret, konkurrenceret m.v.