Bestyrelsesakademiet - Tilmeldingsfrist den 15. maj

Bestyrelsesakademiets executive-uddannelse af fire dages varighed finder i år sted fra den 17.-20. november. Uddannelsen er målrettet topledere i børsnoterede og andre store selskaber, der allerede er bestyrelsesmedlemmer, eller som søger at blive det.

Ansøgning og optagelse

Læs mere om optagelseskriterier og ansøgning på Bestyrelsesakademiets hjemmeside. Her finder du også uddybende information om uddannelsens indhold og opbygning.