Hans Severin Hansen modtager Christrup Prisen

Advokat, partner Hans Severin Hansen, der er leder af Plesners skatteafdeling, har modtaget Christrup Prisen.

Prisen blev indstiftet af Gorrissen Federspiel i 2006 i anledning af advokat Henrik Christrups 70 års fødselsdag. Prisen uddeles hvert tredje år til en advokat, "som i særlig grad har vist evner og vilje til at føre civile retssager".

Priskomitéen begrundede valget af Hans Severin Hansen med hans mangeårige højt kvalificerede indsats ved domstolene i principielle og komplicerede skattesager. Der er tale om et retsområde, der - på grund af den omfattende nationale og EU-retlige regulering - i særlig grad stiller krav til den procederende advokat.

Prismodtageren udpeges af en komité på seks medlemmer, hvoraf Præsidenterne for Højesteret, Østre Landsret og Vestre Landsret hver har udpeget et medlem, mens Advokatrådet har udpeget tre advokater. Priskomitéen består af advokat Oluf Engell, Kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen, advokat Jørn Friis, højesteretsdommer Thomas Rørdam, landsdommer Svend Bjerg Hansen og landsdommer Folmer Teilmann.