Plesner-advokater udgiver bog om forsyningsret

DJØF's forlag udgiver i dag bogen "Kommunale forsyningsselskaber" af Plesners advokater Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen og Ellen Skodborggaard. Bogen er den første samlede fremstilling af det regelsæt, der gælder for kommunale forsyningsselskaber, og den er henvendt til jurister i kommuner, praktikere i forsyningsselskaber og rådgivere, der arbejder på forsyningsområdet.

Siden folketinget i 2009 vedtog den såkaldte vandsektorreform, der tager sigte på at effektivisere vand- og spildevandssektoren, skal aktiviteter med vandforsyning og spildevandsforsyning drives i selskabsform. Alle danske kommuner har siden etableret forsyningsselskaber ikke blot på vand- og spildevandsområdet, men også på varmeforsynings- og affaldsområdet, ligesom der er etableret serviceselskaber.

En grundlæggende introduktion til forsyningsselskaber

Formålet med bogen "Kommunale forsyningsselskaber" er at give et grundigt indblik i forsyningsselskabernes forhold. Udover at indeholde en gennemgang af det samlede regelsæt, der gælder for forsyningsselskaber, belyser bogen de spørgsmål, som i praksis giver anledning til tvivl. At bogens fokus ligger på at kortlægge en lang rækkes af områdets ubesvarede spørgsmål afspejler bl.a. det forhold, at juridiske problemer i relation til spildevand for tiden fylder meget i de kommunale forsyningsselskaber.

Bogens forfattere er alle advokater hos Plesner og beskæftiger sig bl.a. med kommunale forsyningsselskaber, miljøret, planret, energiret, ekspropriation og konfliktløsning.

For yderligere information om bogen og Plesners rådgivning inden for området kontakt venligst Partner Søren Stenderup Jensen, advokat Ellen Skodborggaard, advokat Marlene Hannibal eller advokat Peter Holm Larsen. Alle kan desuden træffes på telefon 33 12 11 33.