Plesner på forkant med klimaforandringerne

Fire Plesner-advokater udgiver bog
 
Weekendens skybrud og oversvømmelser har atter sat klimaforandringerne på dagsordenen. Som borgere oplever vi oftere kraftige regnskyl eller egentlig monsterregn med oversvømmelser og store materielle skader til følge. Derfor vil alle danske kommuner og forsyningsselskaber i deres fremtidige planlægning skulle tage hensyn til, at der sker ændringer i klimaet med bl.a. øgede nedbørsmængder, forhøjet grundvandsstand og forhøjet havvandsstand. Et lovforslag, der vil gøre dette nemmere for kommunerne, er bebudet fremsat i efteråret, men der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål af betydning for klimaforandringerne.

En samlet gennemgang af gældende regler
Plesner-advokaterne Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen og Ellen Skodborggaard har derfor skrevet bogen "Klimaforandringer i juridisk perspektiv". Bogen, der er den første samlede fremstilling af de regelsæt, der regulerer håndteringen af de udfordringer, som klimaændringerne giver anledning til, udkommer til september.

Udover en gennemgang af det samlede regelsæt, der gælder for håndteringen af forøgede nedbørsmængder, grundvandsstigninger og havvandsstigninger, indeholder bogen en gennemgang af spørgsmål, som i praksis giver anledning til tvivl.

Bogen henvender sig til teknikere og jurister i kommunerne såvel som praktikere i spildevandsforsyningsselskaberne samt rådgivere, der arbejder på forsyningsområdet.

Om bogens forfattere
Bogens forfattere Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen og Ellen Skodborggaard er alle advokater hos Plesner og beskæftiger sig bl.a. med kommunale forsyningsselskaber, miljøret, planret, energiret, ekspropriation og konfliktløsning.
 
Få yderligere oplysninger om bogen her eller kontakt bogens forfattere.