Forhandling af Client Clearing Agreements

Advokat og associeret partner Catherine Marianne Tholstrup og advokatfuldmægtig Trine Korsgaard har udgivet en artikel i Revision & Regnskabsvæsen nr. 4, 2013 vedrørende forhandling af Client Clearing Agreements.

Artiklen beskriver og gennemgår de aftaler, som skal indgås af markedsaktører, der vælger at cleare OTC-derivater som kunde via en clearing broker, og gennemgår ti centrale forhandlingspunkter set fra kundes synspunkt.

Læs artiklen om forhandling af Client Clearing Agreements her

Se også forfatternes to tidligere artikler i Revision & Regnskabsvæsen: 

- artikel om clearingforpligtelsen af OTC-derivater  

- artikel om risikoreducerende tiltag for ikke-clearede handler.