Plesner indrapporterer COP-rapport til FN's Global Compact

Vi har den 17. juni indrapporteret vores anden COP-rapport til FN.

Vores COP-rapport indeholder blandt andet beskrivelser af vores fem CSR-projekter, Miljø og klima, Skoleprojektet, Student Volunteers, Medarbejdertrivsel og Kvinder og karriere, og i år har vi suppleret med casehistorier fra Student Volunteers og Skoleprojektet.

Herudover kan man læse om vores CSR-politik, ildsjælene bag de forskellige projekter og se, hvordan vi imødekommer Global Compacts principper inden for de fire hovedområder: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Læs vores COP-rapport.

FN's Global Compact

FN's Global Compact er et internationalt initiativ startet af FN med den hensigt at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. Vi tilsluttede os i 2012 FN's Global Compact og forpligtede os dermed til at rapportere om vores CSR-arbejde og om de mål, vi arbejder for at nå.

Læs mere om FN's Global Compact.