Uddannelse - bliv klar til skærpede persondataregler

Den nye persondataforordning stiller en række skærpede krav til virksomheder og myndigheder. Plesner udbyder i efteråret 2016 uddannelsen "Plesner Certifikat i Persondataret". Uddannelsen bliver udbudt i fire forskellige spor målrettet private virksomheder, den offentlige sektor, den finansielle sektor og pharma/medico-industrien.

Den nye persondataforordning stiller en række øgede kravene til de dataansvarliges praktiske efterlevelse af persondatareglerne – og ikke mindst deres evne til at dokumentere dette. For langt de fleste virksomheder og organisationer medfører det behov for en øget indsats og ikke mindst en øget formalisering af arbejdet med persondata.

Plesner Certifikat i Persondataret kan med fordel opnås af alle, der skal varetage en væsentlig rolle i forbindelse med arbejdet med persondata-compliance, herunder implementering af persondataforordningen i den to-årige periode fra forordningens vedtagelse. Certifikatets faglige indhold giver et kompetence-niveau, der også gør deltagerne i stand at bestride posten som DPO i henhold til forordningen.

Plesner har gennemført Certifikatet med flere hold inden for hvert branche-spor i foråret 2016. Efter den store tilslutning i foråret bliver Certifikatet igen udbudt her i efteråret.

Læs mere om Plesner Certifikat i Persondataret

Seneste nyt om Persondata

Persondata